Geen bouwverkeer voor Eilanden van Hain door Krommenie, belooft wethouder

 

Rob Swart

ZAANSTAD

Er gaat geen bouwverkeer voor de Eilanden van Hain door Krommenie rijden, behalve over een stukje van de Marslaan. Die belofte doet wethouder Gerard Slegers.

Voor de nieuwbouw op het sportpark en de slibkuil was een bouwroute bedacht die het verkeer met een omweg van kilometers door Krommenie zou voeren. Vooral dat de route ook langs scholen zou gaan maakte de inwoners bezorgd. Terwijl de oplossing toch voor handen was: een aftakking vanaf de N203.

Slegers heeft nu zwart op wit dat de provincie daarmee akkoord gaat. Het is nog geen besluit maar slechts een mailtje maar volgens Slegers is het een harde afspraak.

Een voorwaarde is wel dat er alleen bouwverkeer over die bouwweg mag. Wat betekent dat de gemeente stevige middelen in moet zetten om te voorkomen dat particulieren de bouwweg gaan gebruiken.

Kruispunt

Het provinciebestuur wil niet dat er sluipenderwijs een extra kruispunt ontstaat voor het normale wegverkeer. Voor de verkeersafwikkeling in Krommenie zou het handig zijn als iedereen voortaan via een korte route naar de Provincialeweg kan rijden maar daar wil de provincie niet van weten. Een extra kruispunt betekent dat het verkeer op de N203 nog meer in de file staat, vreest de provincie.

Slegers noemde het donderdag in het Zaanstad Beraad een overwinning dat er nu toch een korte route voor bouwverkeer komt maar hij geeft de strijd voor een permanente extra aansluiting niet op, zei hij.

De Krommenieërs krijgen op nog een ander punt hun zin. De brug die zij willen over de Kerksloot, zodat de slibkuil met minder omrijden te bereiken is, komt er misschien toch. Voor een nieuwe brug geldt een hoogte die met de voorgeschreven hellingshoek niet past. Slegers laat een extra onderzoek doen naar de veiligheid en laat de beslissing daarna over aan de gemeenteraad.

Artikel overgenomen van het NHD